Betty

,

בטטי יכולה להיות קטלנית עבור גברים עם לב חלש. היופי הזה לא יכול לחכות לפגוש אותך בהקדם האפשרי כדי לתת לך את מה שאתה רוצה ולא יכולת להשיג עדיין